Håpet er lengselens blomst, troen er visshetens frukt.

Dreaming about building retirement homes in Thailand.