Barn og eldre.

Med. og helse.

Mat.

Hope for the future gir pr. dags dato 2 skoler og 2 barnehjem støtte til mat og oppgradering av materiell og utstyr.

Matutdeling og annen hjelp til de mest trengende mennesker.

Det fins ingen offentlig eldreomsorg i Thailand. Kvinner må selge sin egen kropp for å forsørge sine gamle og syke foreldre.
Nytt hus. Matstasjon.

Dette huset vi har bygget er til hjelp for mange, her kommer fattige for mat, dusj, vasking av klær og overnatting.

lagt til handlevogn