Barn og eldre.

Med. og helse.

Mat.

Hope for the future gir pr. dags dato 2 skoler og 2 barnehjem støtte til mat og oppgradering av materiell og utstyr.

Matutdeling og annen hjelp til de mest trengende mennesker.

Det fins ingen offentlig eldreomsorg i Thailand. Kvinner må selge sin egen kropp for å forsørge sine gamle og syke foreldre.
Nytt hus. Matstasjon.

Dette huset vi har bygget er til hjelp for mange, her kommer fattige for mat, dusj, vasking av klær og overnatting.